จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NativeDevice.RebootDeviceAction

protected class NativeDevice.RebootDeviceAction
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootDeviceAction


DeviceAction สำหรับการรีบูตเครื่องอุปกรณ์

สรุป

วิธีการสาธารณะ

boolean isFastbootOrBootloader ()
boolean run ()

วิธีการสาธารณะ

isFastbootOrBootloader

public boolean isFastbootOrBootloader ()

คืนสินค้า
boolean

วิ่ง

public boolean run ()

คืนสินค้า
boolean

ขว้าง
AdbCommandRejectedException
TimeoutException