קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

NativeDevice.RebootDeviceAction

protected class NativeDevice.RebootDeviceAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootDeviceAction


DeviceAction עבור אתחול מחדש למכשיר.

סיכום

שיטות ציבוריות

boolean isFastbootOrBootloader ()
boolean run ()

שיטות ציבוריות

isFastbootOrBootloader

public boolean isFastbootOrBootloader ()

החזרות
boolean

לָרוּץ

public boolean run ()

החזרות
boolean

זורק
AdbCommandRejectedException
TimeoutException