קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

NativeDevice.RebootMode

protected static final enum NativeDevice.RebootMode
extends Enum< NativeDevice.RebootMode >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode >
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode


מצב של אתחול מחדש.

מקור האמת עבור מצבים זמינים מוגדר ב- init.

סיכום

ערכי Enum

NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

שיטות ציבוריות

String toString ()
static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)
static final RebootMode[] values ()

ערכי Enum

REBOOT_FULL

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

REBOOT_INTO_BOOTLOADER

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

REBOOT_INTO_FASTBOOTD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

REBOOT_INTO_RECOVERY

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

REBOOT_INTO_SIDELOAD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

REBOOT_USERSPACE

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

שיטות ציבוריות

toString

public String toString ()

החזרות
String

ערך של

public static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
NativeDevice.RebootMode

ערכים

public static final RebootMode[] values ()

החזרות
RebootMode[]