AğKullanılamazİstisna

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Bir cihaz test için ağa bağlanamadığında atılır. Bu genellikle bir cihaz yeniden başlatıldıktan sonra Wi-Fi'ye yeniden bağlanamazsa ortaya çıkar.

Özet

Kamu inşaatçıları

NetworkNotAvailableException (String msg)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

AğKullanılamazİstisna

public NetworkNotAvailableException (String msg)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

AğKullanılamazİstisna

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

NetworkNotAvailableException oluşturur.

Parametreler
msg String : açıklayıcı bir mesaj.

cause Throwable : Bağlantı hatasına neden olan kök Throwable .