Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wyjątek niedostępności sieci

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Zgłaszany, gdy urządzenie nie jest w stanie połączyć się z siecią w celu przetestowania. Zwykle jest to wyrzucane, jeśli urządzenie nie może ponownie połączyć się z Wi-Fi po ponownym uruchomieniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NetworkNotAvailableException (String msg)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek niedostępności sieci

public NetworkNotAvailableException (String msg)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

Parametry
msg String : opisowa wiadomość.

Wyjątek niedostępności sieci

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

Parametry
msg String : opisowa wiadomość.

cause Throwable : root Throwable , który spowodował błąd połączenia.