NetworkNotAvailableException

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Zgłaszane, gdy urządzenie nie może połączyć się z siecią w celu przetestowania. Zwykle jest to wyrzucane, jeśli urządzenie nie może ponownie połączyć się z Wi-Fi po ponownym uruchomieniu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NetworkNotAvailableException (String msg)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

Konstruktory publiczne

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

NetworkNotAvailableException

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

Tworzy NetworkNotAvailableException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : główny ERROR(/Throwable) , który spowodował błąd połączenia.