MạngKhông có sẵnNgoại lệ

public class NetworkNotAvailableException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NetworkNotAvailableException


Bị ném khi thiết bị không thể kết nối với mạng để kiểm tra. Điều này thường xảy ra nếu thiết bị không kết nối lại được với wifi sau khi khởi động lại.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NetworkNotAvailableException (String msg)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

NetworkNotAvailableException (String msg, Throwable cause)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

MạngKhông có sẵnNgoại lệ

public NetworkNotAvailableException (String msg)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

MạngKhông có sẵnNgoại lệ

public NetworkNotAvailableException (String msg, 
                Throwable cause)

Tạo một NetworkNotAvailableException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable gây ra lỗi kết nối.