NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Zgłaszane, gdy nie ma urządzenia do wykonania danego polecenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek NoDeviceException .

Konstruktory publiczne

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tworzy wyjątek NoDeviceException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier kategoryzujący wyjątek.