Informacje o pakiecie

public class PackageInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.PackageInfo


Kontener na informacje o pakiecie aplikacji przeanalizowane z urządzenia.

Streszczenie

Stałe

int FLAG_PERSISTENT

Metody publiczne

void addPerUserAttribute (int userId, String attr, String value)
String getCodePath ()

Zwraca lokalizację pakietu w systemie plików.

String getFirstInstallTime (int userId)
String getPackageName ()

Zwraca nazwę pakietu aplikacji.

String getVersionCode ()

Zwraca nazwę wersji aplikacji.

String getVersionName ()

Zwraca nazwę wersji aplikacji.

boolean isPersistentApp ()

Zwraca wartość true jeśli jest to aplikacja trwała.

boolean isSystemApp ()

Zwraca wartość true , jeśli jest to aplikacja systemowa.

boolean isUpdatedSystemApp ()

Zwraca wartość true , jeśli jest to aplikacja systemowa, która została zaktualizowana.

Stałe

FLAG_PERSISTENT

public static final int FLAG_PERSISTENT

Wartość stała: 8 (0x00000008)

Metody publiczne

addPerUserAttribute

public void addPerUserAttribute (int userId, 
        String attr, 
        String value)

Parametry
userId int

attr String

value String

getCodePath

public String getCodePath ()

Zwraca lokalizację pakietu w systemie plików.

Zwroty
String

getFirstInstallTime

public String getFirstInstallTime (int userId)

Parametry
userId int

Zwroty
String

pobierz nazwę pakietu

public String getPackageName ()

Zwraca nazwę pakietu aplikacji.

Zwroty
String

pobierz kod wersji

public String getVersionCode ()

Zwraca nazwę wersji aplikacji. Uwaga: zwróci wartość null , jeśli nie znaleziono atrybutu „versionCode”.

Zwroty
String

pobierz nazwę wersji

public String getVersionName ()

Zwraca nazwę wersji aplikacji. Uwaga: zwróci null , jeśli nie znaleziono atrybutu „versionName”, na przykład na urządzeniach froyo.

Zwroty
String

jestTrwałaAplikacja

public boolean isPersistentApp ()

Zwraca wartość true jeśli jest to aplikacja trwała.

Zwroty
boolean

isSystemApp

public boolean isSystemApp ()

Zwraca wartość true , jeśli jest to aplikacja systemowa.

Zwroty
boolean

isUpdatedSystemApp

public boolean isUpdatedSystemApp ()

Zwraca wartość true , jeśli jest to aplikacja systemowa, która została zaktualizowana.

Zwroty
boolean