קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


מציין מיקום IDevice המשמש את IDevice להקצאה כאשר DeviceManager DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() true

סיכום

בנאים ציבוריים

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

בנאים ציבוריים

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

פרמטרים
serial String