Urządzenie Tcp

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


Symbol zastępczy IDevice używany przez DeviceManager do przydzielania, gdy DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() ma true

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Metody publiczne

String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Konstruktory publiczne

Urządzenie Tcp

public TcpDevice (String serial)

Parametry
serial String

Urządzenie Tcp

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

Parametry
serial String

knownDeviceIp String

Metody publiczne

poznaj adres IP urządzenia

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Zwroty
String