Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Urządzenie Tcp

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


Symbol zastępczy IDevice używany przez DeviceManager urządzeń do przydzielania, kiedy DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() ma wartość true

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Metody publiczne

String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany skojarzony adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie ma znanego adresu IP.

Konstruktorzy publiczni

Urządzenie Tcp

public TcpDevice (String serial)

Parametry
serial String

Urządzenie Tcp

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

Parametry
serial String

knownDeviceIp String

Metody publiczne

GetKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany skojarzony adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie ma znanego adresu IP.

Zwroty
String