Stan urządzenia testowego

public final enum TestDeviceState
extends Enum< TestDeviceState >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.TestDeviceState >
com.android.tradefed.device.TestDeviceState


Bardziej funkcjonalna reprezentacja stanu urządzenia niż DeviceState .

Logicznie rzecz biorąc, powinno to rozszerzyć DeviceState , aby po prostu dodać stany FASTBOOT i NOT_AVAILABLE, ale rozszerzanie wyliczeń jest niedozwolone.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TestDeviceState FASTBOOT

TestDeviceState FASTBOOTD

Tryb Fastbootd z is-userspace = true, chociaż „adb restart fastboot”.

TestDeviceState NOT_AVAILABLE

TestDeviceState ONLINE

TestDeviceState RECOVERY

TestDeviceState SIDELOAD

Metody publiczne

static TestDeviceState valueOf (String name)
static final TestDeviceState[] values ()

Wartości wyliczeniowe

SZYBKOBOOT

public static final TestDeviceState FASTBOOT

SZYBKOBOOT

public static final TestDeviceState FASTBOOTD

Tryb Fastbootd z is-userspace = true, chociaż „adb restart fastboot”.

NIEDOSTĘPNE

public static final TestDeviceState NOT_AVAILABLE

ONLINE

public static final TestDeviceState ONLINE

POWRÓT DO ZDROWIA

public static final TestDeviceState RECOVERY

ŁADOWANIE BOCZNE

public static final TestDeviceState SIDELOAD

Metody publiczne

wartość

public static TestDeviceState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestDeviceState

wartości

public static final TestDeviceState[] values ()

Zwroty
TestDeviceState[]