קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

UserInfo.UserType

public static final enum UserInfo.UserType
extends Enum< UserInfo.UserType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.UserInfo.UserType >
com.android.tradefed.device.UserInfo.UserType


גרסאות נתמכות מסוג משתמש בממשקי API חיצוניים.

סיכום

ערכי מנה

UserInfo.UserType CURRENT

משתמש החזית הנוכחי של המכשיר

UserInfo.UserType GUEST

משתמש אורח.

UserInfo.UserType MANAGED_PROFILE

משתמש בפרופיל מנוהל, למשל פרופיל עבודה.

UserInfo.UserType PRIMARY

משתמש מסומן כראשי במכשיר; לרוב ראשי = משתמש מערכת = משתמש 0

UserInfo.UserType SECONDARY

משתמש משני, כלומר

UserInfo.UserType SYSTEM

משתמש מערכת = משתמש 0

שיטות ציבוריות

boolean isCurrent ()
boolean isGuest ()
boolean isManagedProfile ()
boolean isPrimary ()
boolean isSecondary ()
boolean isSystem ()
static UserInfo.UserType valueOf (String name)
static final UserType[] values ()

ערכי מנה

נוֹכְחִי

public static final UserInfo.UserType CURRENT

משתמש החזית הנוכחי של המכשיר

אוֹרֵחַ

public static final UserInfo.UserType GUEST

משתמש אורח. רק אחד יכול להתקיים בכל פעם, עשוי להיות חולף ויש לו יותר הגבלות.

MANAGED_PROFILE

public static final UserInfo.UserType MANAGED_PROFILE

משתמש בפרופיל מנוהל, למשל פרופיל עבודה.

יְסוֹדִי

public static final UserInfo.UserType PRIMARY

משתמש מסומן כראשי במכשיר; לרוב ראשי = משתמש מערכת = משתמש 0

מִשׁנִי

public static final UserInfo.UserType SECONDARY

משתמש משני, כלומר לא ראשי ולא מערכתי.

מערכת

public static final UserInfo.UserType SYSTEM

משתמש מערכת = משתמש 0

שיטות ציבוריות

זה נכון

public boolean isCurrent ()

החזרות
boolean

isGuest

public boolean isGuest ()

החזרות
boolean

isManagedProfile

public boolean isManagedProfile ()

החזרות
boolean

isPrimary

public boolean isPrimary ()

החזרות
boolean

הוא משני

public boolean isSecondary ()

החזרות
boolean

isSystem

public boolean isSystem ()

החזרות
boolean

ערך של

public static UserInfo.UserType valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
UserInfo.UserType

ערכים

public static final UserType[] values ()

החזרות
UserType[]