Kullanıcı bilgisi

public final class UserInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.UserInfo


Platformdaki UserInfo sınıfına benzer.

Bunun android.content.pm.UserInfo'ya benzer olması amaçlanmıştır.

Bir kullanıcıya ait bilgiler etrafındaki verileri ve temel mantığı depolar.

Özet

Sabitler

int FLAGS_NOT_SECONDARY

int FLAG_EPHEMERAL

int FLAG_FOR_TESTING

int FLAG_GUEST

int FLAG_MAIN

int FLAG_MANAGED_PROFILE

int FLAG_PRIMARY

int FLAG_PROFILE

int FLAG_RESTRICTED

int USER_SYSTEM

Alanlar

public static final String CLONE_PROFILE_TYPE

public static final String COMMUNAL_PROFILE_TYPE

Kamu inşaatçıları

UserInfo (int userId, String userName, int flag, boolean isRunning)
UserInfo (int userId, String userName, int flag, boolean isRunning, String userType)

Genel yöntemler

int flag ()
boolean isCloneProfile ()
boolean isCommunalProfile ()
boolean isEphemeral ()
boolean isFlagForTesting ()
boolean isGuest ()
boolean isMain ()
boolean isManagedProfile ()
boolean isPrimary ()
boolean isRunning ()
boolean isSecondary ()
boolean isSystem ()
boolean isUserType ( UserInfo.UserType userType, int currentUserId)

Bu örneğin belirtilen türde olup olmadığını döndürün.

int userId ()
String userName ()

Sabitler

FLAGS_NOT_SECONDARY

public static final int FLAGS_NOT_SECONDARY

Sabit Değer: 45 (0x0000002d)

FLAG_EPHEMERAL

public static final int FLAG_EPHEMERAL

Sabit Değer: 256 (0x00000100)

FLAG_FOR_TESTING

public static final int FLAG_FOR_TESTING

Sabit Değer: 32768 (0x00008000)

FLAG_GUEST

public static final int FLAG_GUEST

Sabit Değer: 4 (0x00000004)

FLAG_MAIN

public static final int FLAG_MAIN

Sabit Değer: 16384 (0x00004000)

FLAG_MANAGED_PROFILE

public static final int FLAG_MANAGED_PROFILE

Sabit Değer: 32 (0x00000020)

FLAG_PRIMARY

public static final int FLAG_PRIMARY

Sabit Değer: 1 (0x00000001)

FLAG_PROFILE

public static final int FLAG_PROFILE

Sabit Değer: 4096 (0x00001000)

FLAG_RESTRICTED

public static final int FLAG_RESTRICTED

Sabit Değer: 8 (0x00000008)

USER_SYSTEM

public static final int USER_SYSTEM

Sabit Değer: 0 (0x00000000)

Alanlar

CLONE_PROFILE_TYPE

public static final String CLONE_PROFILE_TYPE

COMMUNAL_PROFILE_TYPE

public static final String COMMUNAL_PROFILE_TYPE

Kamu inşaatçıları

Kullanıcı bilgisi

public UserInfo (int userId, 
        String userName, 
        int flag, 
        boolean isRunning)

Parametreler
userId int

userName String

flag int

isRunning boolean

Kullanıcı bilgisi

public UserInfo (int userId, 
        String userName, 
        int flag, 
        boolean isRunning, 
        String userType)

Parametreler
userId int

userName String

flag int

isRunning boolean

userType String

Genel yöntemler

bayrak

public int flag ()

İadeler
int

isCloneProfil

public boolean isCloneProfile ()

İadeler
boolean

isCommunalProfile

public boolean isCommunalProfile ()

İadeler
boolean

geçicidir

public boolean isEphemeral ()

İadeler
boolean

isFlagForTesting

public boolean isFlagForTesting ()

İadeler
boolean

isGuest

public boolean isGuest ()

İadeler
boolean

Ana

public boolean isMain ()

İadeler
boolean

isManagedProfil

public boolean isManagedProfile ()

İadeler
boolean

Birincil

public boolean isPrimary ()

İadeler
boolean

çalışıyor

public boolean isRunning ()

İadeler
boolean

İkincil

public boolean isSecondary ()

İadeler
boolean

isSistem

public boolean isSystem ()

İadeler
boolean

Kullanıcı Türü

public boolean isUserType (UserInfo.UserType userType, 
        int currentUserId)

Bu örneğin belirtilen türde olup olmadığını döndürün.

Parametreler
userType UserInfo.UserType

currentUserId int

İadeler
boolean

Kullanıcı kimliği

public int userId ()

İadeler
int

Kullanıcı adı

public String userName ()

İadeler
String