Kontroler baterii

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Klasa użyteczności, która pozwala kontrolować stan naładowania baterii urządzenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BatteryController ()

Metody publiczne

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Zwraca IBatteryInfo urządzenia.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Zwraca stan naładowania urządzenia.

Konstruktory publiczne

Kontroler baterii

public BatteryController ()

Metody publiczne

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Zwraca IBatteryInfo urządzenia. Zwraca wartość null, jeśli coś pójdzie nie tak lub urządzenie nie jest obsługiwane.

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Zwraca stan naładowania urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest obsługiwane, zwróci IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED .

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo.BatteryState

Rzuty
DeviceNotAvailableException