Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler baterii

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Klasa użyteczności pozwalająca kontrolować stan naładowania baterii urządzenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BatteryController ()

Metody publiczne

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Zwraca IBatteryInfo urządzenia.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Zwraca stan naładowania urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler baterii

public BatteryController ()

Metody publiczne

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Zwraca IBatteryInfo urządzenia. Zwraca null, jeśli coś pójdzie nie tak lub jeśli urządzenie nie jest obsługiwane.

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Zwraca stan naładowania urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest obsługiwane, zwróci IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED .

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo.BatteryState

Rzuty
DeviceNotAvailableException