Pil Denetleyicisi

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Bir cihazın pil şarj durumunu kontrol etmeyi sağlayan yardımcı program sınıfı.

Özet

kamu inşaatçılar

BatteryController ()

Genel yöntemler

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Bir aygıtın IBatteryInfo döndürür.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Cihazın şarj durumunu döndürür.

kamu inşaatçılar

Pil Denetleyicisi

public BatteryController ()

Genel yöntemler

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Bir aygıtın IBatteryInfo döndürür. Bir şeyler ters giderse veya cihaz desteklenmiyorsa null değerini döndürür.

parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Cihazın şarj durumunu döndürür. Cihaz desteklemiyorsa, IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED değerini döndürür.

parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo.BatteryState

Atar
DeviceNotAvailableException