קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

AcloudConfigParser.AcloudKeys

public static final enum AcloudConfigParser.AcloudKeys
extends Enum< AcloudConfigParser.AcloudKeys >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser.AcloudKeys >
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser.AcloudKeys


מערכות מפתח שניתן לחפש מהתצורה.

סיכום

ערכי Enum

AcloudConfigParser.AcloudKeys MACHINE_TYPE

AcloudConfigParser.AcloudKeys PROJECT

AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_JSON_PRIVATE_KEY

AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_NAME

AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY

AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_NAME

AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

AcloudConfigParser.AcloudKeys ZONE

שיטות ציבוריות

String toString ()
static AcloudConfigParser.AcloudKeys valueOf (String name)
static final AcloudKeys[] values ()

ערכי Enum

סוג מכונה

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys MACHINE_TYPE

פּרוֹיֶקט

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys PROJECT

SERVICE_ACCOUNT_JSON_PRIVATE_KEY

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_JSON_PRIVATE_KEY

SERVICE_ACCOUNT_NAME

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_NAME

SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY

STABLE_HOST_IMAGE_NAME

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_NAME

STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

אֵזוֹר

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys ZONE

שיטות ציבוריות

toString

public String toString ()

החזרות
String

ערך של

public static AcloudConfigParser.AcloudKeys valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
AcloudConfigParser.AcloudKeys

ערכים

public static final AcloudKeys[] values ()

החזרות
AcloudKeys[]