จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


การแสดงรายการบันทึกที่ทราบสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล

สรุป

ทุ่งนา

public String logName

public String path

public LogDataType type

ทุ่งนา

logName

public String logName

เส้นทาง

public String path

พิมพ์

public LogDataType type