קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


ייצוג של ערך יומן ידוע עבור מכשירים מרוחקים.

סיכום

שדות

public String logName

public String path

public LogDataType type

שדות

logName

public String logName

נָתִיב

public String path

סוּג

public LogDataType type