קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GceAvdInfo.GceStatus

public static final enum GceAvdInfo.GceStatus
extends Enum< GceAvdInfo.GceStatus >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.GceStatus >
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.GceStatus


סיכום

ערכי Enum

GceAvdInfo.GceStatus BOOT_FAIL

GceAvdInfo.GceStatus DEVICE_OFFLINE

GceAvdInfo.GceStatus FAIL

GceAvdInfo.GceStatus SUCCESS

שיטות ציבוריות

static GceAvdInfo.GceStatus valueOf (String name)
static final GceStatus[] values ()

ערכי Enum

BOOT_FAIL

public static final GceAvdInfo.GceStatus BOOT_FAIL

DEVICE_OFFLINE

public static final GceAvdInfo.GceStatus DEVICE_OFFLINE

לְהִכָּשֵׁל

public static final GceAvdInfo.GceStatus FAIL

הַצלָחָה

public static final GceAvdInfo.GceStatus SUCCESS

שיטות ציבוריות

ערך של

public static GceAvdInfo.GceStatus valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
GceAvdInfo.GceStatus

ערכים

public static final GceStatus[] values ()

החזרות
GceStatus[]