จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

GceAvdInfo.LogFileEntry

public static class GceAvdInfo.LogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.LogFileEntry


สรุป

ทุ่งนา

public final String name

public final String path

public final LogDataType type

ทุ่งนา

ชื่อ

public final String name

เส้นทาง

public final String path

พิมพ์

public final LogDataType type