קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GceAvdInfo.LogFileEntry

public static class GceAvdInfo.LogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.LogFileEntry


סיכום

שדות

public final String name

public final String path

public final LogDataType type

שדות

שֵׁם

public final String name

נָתִיב

public final String path

סוּג

public final LogDataType type