קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum< GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


ניתן להשתמש ב- SCP כדי לדחוף או למשוך קובץ בהתאם למבנה הוויכוחים. ודא שנוכל לתמוך בשניהם.

סיכום

ערכי Enum

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

שיטות ציבוריות

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)
static final ScpMode[] values ()

ערכי Enum

מְשׁוֹך

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

לִדחוֹף

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

שיטות ציבוריות

ערך של

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

ערכים

public static final ScpMode[] values ()

החזרות
ScpMode[]