Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Monitor stanu urządzenia zagnieżdżonego

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Monitor stanu urządzenia, który wykonuje dodatkowe kontrole na urządzeniu zagnieżdżonym, aby uwzględnić specyfikę środowiska zwirtualizowanego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Metody chronione

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

Konstruktorzy publiczni

Monitor stanu urządzenia zagnieżdżonego

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametry
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Metody chronione

postOnlineCheck

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole do wykonania na urządzeniu online

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true , jeśli sprawdzanie zakończyło się pomyślnie przed wygaśnięciem waitTime. false inaczej

Rzuty
DeviceNotAvailableException