VmRemoteDevice

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Zdalne urządzenie wirtualne, którym będziemy zarządzać z poziomu Maszyny Wirtualnej.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Metody publiczne

String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Konstruktory publiczne

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial)

Parametry
serial String

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Parametry
serial String

knownIp String

Metody publiczne

poznaj adres IP urządzenia

public String getKnownDeviceIp ()

Zwraca znany powiązany adres IP, jeśli jest dostępny, zwraca wartość null, jeśli nie jest znany adres IP.

Zwroty
String