StreszczeniePołączenie

public abstract class AbstractConnection
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.AbstractConnection


Abstrakcyjna reprezentacja połączenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AbstractConnection ()

Metody publiczne

void initializeConnection ()

Zainicjuj połączenie urządzenia.

void notifyAdbRebootCalled ()

Powiadamiaj o wywołaniu funkcji doAdbReboot.

void reconnect (String serial)

Ponownie podłącz połączenie z urządzeniem.

void reconnectForRecovery (String serial)

Ponownie podłącz połączenie z urządzeniem, aby wykonać procedurę odzyskiwania.

void recoverVirtualDevice ( ITestDevice device, DeviceNotAvailableException dnae)

Odzyskaj dane urządzenie poprzez reset urządzenia.

void tearDownConnection ()

Wyczyść połączenie.

Konstruktorzy publiczni

StreszczeniePołączenie

public AbstractConnection ()

Metody publiczne

zainicjuj połączenie

public void initializeConnection ()

Zainicjuj połączenie urządzenia.

Rzuca
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

powiadomićAdbRebootCalled

public void notifyAdbRebootCalled ()

Powiadamiaj o wywołaniu funkcji doAdbReboot.

na nowo połączyć

public void reconnect (String serial)

Ponownie podłącz połączenie z urządzeniem.

Parametry
serial String : Numer seryjny urządzenia.

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

połącz ponownie w celu odzyskania

public void reconnectForRecovery (String serial)

Ponownie podłącz połączenie z urządzeniem, aby wykonać procedurę odzyskiwania.

Parametry
serial String : Numer seryjny urządzenia.

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

odzyskać urządzenie wirtualne

public void recoverVirtualDevice (ITestDevice device, 
                DeviceNotAvailableException dnae)

Odzyskaj dane urządzenie poprzez reset urządzenia.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice służy do obsługi resetowania urządzenia.

dnae DeviceNotAvailableException : wyjątek DeviceNotAvailableException to istniejący wyjątek dotyczący braku dostępności urządzenia.

Rzuca
DeviceNotAvailableException w przypadku niepowodzenia odzyskiwania urządzenia.

połączenie łez

public void tearDownConnection ()

Wyczyść połączenie.