DefaultConnection.ConnectionBuilder

public static class DefaultConnection.ConnectionBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.DefaultConnection.ConnectionBuilder


Oluşturucu bağlantıyı tarif ederdi.

Özet

Kamu inşaatçıları

ConnectionBuilder ( IRunUtil runUtil, ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, ITestLogger logger)

Genel yöntemler

DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes ( MultiMap <String, String> attributes)
DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo ( GceAvdInfo info)

Kamu inşaatçıları

Bağlantı Oluşturucu

public ConnectionBuilder (IRunUtil runUtil, 
        ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        ITestLogger logger)

Parametreler
runUtil IRunUtil

device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

logger ITestLogger

Genel yöntemler

özellikler ekle

public DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes (MultiMap<String, String> attributes)

Parametreler
attributes MultiMap

İadeler
DefaultConnection.ConnectionBuilder

setMevcutAvdInfo

public DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo (GceAvdInfo info)

Parametreler
info GceAvdInfo

İadeler
DefaultConnection.ConnectionBuilder