TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformacje


Posiadacz informacji dla informacji związanych z kartą SIM.

Streszczenie

Pola

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Konstruktory publiczne

SimCardInformation ()

Metody publiczne

String toString ()

Pola

Uprawnienia mCarrier

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephony Support

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Konstruktory publiczne

Informacje o karcie SIM

public SimCardInformation ()

Metody publiczne

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String