TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Sim kartla ilgili bilgiler için bir bilgi sahibi.

Özet

Alanlar

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Kamu inşaatçıları

SimCardInformation ()

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mCarrierAyrıcalıkları

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeServisi

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelefon Desteği

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Kamu inşaatçıları

SimCardBilgileri

public SimCardInformation ()

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String