Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Uchwyt na informacje związane z kartą SIM.

streszczenie

Pola

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Konstruktorzy publiczni

SimCardInformation ()

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mCarrierPrivileges

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonySupport

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Konstruktorzy publiczni

SimCardInformation

public SimCardInformation ()

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String