Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Reporter wersji urządzenia

public final class DeviceReleaseReporter
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceReleaseReporter


Reporter zwolnienia urządzenia, który obsługuje komunikację z urządzeniem nadrzędnym, przetwarza urządzenia, które mają zostać zwolnione.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceReleaseReporter ()

Metody publiczne

void invocationComplete ( IInvocationContext iInvocationContext, map) invocationComplete ( IInvocationContext iInvocationContext, map)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania.

void releaseDevices ( IInvocationContext context, devicesStates) releaseDevices ( IInvocationContext context, devicesStates)

Wywołanie zwrotne skojarzone z ICommandOptions#earlyDeviceRelease() w celu zwolnienia urządzeń po ich zakończeniu.

Konstruktorzy publiczni

Reporter wersji urządzenia

public DeviceReleaseReporter ()

Metody publiczne

wezwanie Complete

public void invocationComplete (IInvocationContext iInvocationContext, 
         map)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

inwokacjaInicjowana

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania. Jest to wywoływane przed pobraniem jakichkolwiek kompilacji.

zwolnijUrządzenia

public void releaseDevices (IInvocationContext context, 
         devicesStates)

Wywołanie zwrotne skojarzone z ICommandOptions#earlyDeviceRelease() w celu zwolnienia urządzeń po ich zakończeniu.