DeviceReleaseReporter

public final class DeviceReleaseReporter
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceReleaseReporter


Serbest bırakılacak aygıt(lar)ı işleyen üst öğeyle iletişimi yöneten aygıt sürüm raporlayıcısı.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceReleaseReporter ()

Genel yöntemler

void invocationComplete ( IInvocationContext iInvocationContext, map) invocationComplete ( IInvocationContext iInvocationContext, map)

Tüm ITestInvocationListener.invocationEnded(long) olayları dahil, çağrının tamamı tamamlandığında geri arama.

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Bir çağrı başlatıldığında geri arama.

void releaseDevices ( IInvocationContext context, devicesStates) releaseDevices ( IInvocationContext context, devicesStates)

Cihazlarla işiniz bittiğinde cihazları serbest bırakmak için ICommandOptions#earlyDeviceRelease() ile ilişkili geri arama.

Kamu inşaatçıları

DeviceReleaseReporter

public DeviceReleaseReporter ()

Genel yöntemler

çağrı Tamamlandı

public void invocationComplete (IInvocationContext iInvocationContext, 
         map)

Tüm ITestInvocationListener.invocationEnded(long) olayları dahil, çağrının tamamı tamamlandığında geri arama.

çağrı başlatıldı

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Bir çağrı başlatıldığında geri arama. Bu, herhangi bir yapı getirilmeden önce çağrılır.

serbest bırakmaCihazlar

public void releaseDevices (IInvocationContext context, 
         devicesStates)

Cihazlarla işiniz bittiğinde cihazları serbest bırakmak için ICommandOptions#earlyDeviceRelease() ile ilişkili geri arama.