DeviceResetHandler

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Yardımcı program kullanımı genel olarak cihaz sıfırlama. Bunun yalnızca test donanımının dahili olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu bir test sırasında çağrılmamalıdır.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceResetHandler ()
DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Genel yöntemler

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Verilen cihazın çağrıları sıfırlanır.

Kamu inşaatçıları

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler ()

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

Parametreler
context IInvocationContext

Genel yöntemler

cihazı sıfırla

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Verilen cihazın çağrıları sıfırlanır.

Parametreler
device ITestDevice : Sıfırlanacak cihaz.

İadeler
boolean Sıfırlama başarılıysa doğru, aksi halde yanlış.

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException