คุณสมบัติภาพรวมของอุปกรณ์

public class DeviceSnapshotFeature
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceSnapshotFeature


การใช้งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของสแนปช็อตอุปกรณ์

สรุป

เขตข้อมูล

public static final String DEVICE_NAME

public static final String DEVICE_SNAPSHOT_FEATURE_NAME

public static final String RESTORE_FLAG

public static final String SNAPSHOT_ID

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceSnapshotFeature ()

วิธีการสาธารณะ

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

ส่งคืน FeatureResponse ตามคำขอ

String getName ()

ชื่อของคุณลักษณะ

TestInformation getTestInformation ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

เขตข้อมูล

ชื่ออุปกรณ์

public static final String DEVICE_NAME

DEVICE_SNAPSHOT_FEATURE_NAME

public static final String DEVICE_SNAPSHOT_FEATURE_NAME

คืนค่า_FLAG

public static final String RESTORE_FLAG

SNAPSHOT_ID

public static final String SNAPSHOT_ID

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

คุณสมบัติภาพรวมของอุปกรณ์

public DeviceSnapshotFeature ()

วิธีการสาธารณะ

ดำเนินการ

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

ส่งคืน FeatureResponse ตามคำขอ

พารามิเตอร์
request FeatureRequest

การส่งคืน
FeatureResponse

รับชื่อ

public String getName ()

ชื่อของคุณลักษณะ ต้องตรงกับ FeatureRequest#getName()

การส่งคืน
String

รับข้อมูลการทดสอบ

public TestInformation getTestInformation ()

การส่งคืน
TestInformation

ตั้งค่าคอนฟิก

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

แทรก IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration

ตั้งค่าข้อมูลการทดสอบ

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation