Cihaz Anlık Görüntü İşleyicisi

public class DeviceSnapshotHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceSnapshotHandler


Yardımcı program kullanımı Mürekkepbalığı anlık görüntüsü. Bunun yalnızca test donanımının dahili olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu bir test sırasında çağrılmamalıdır.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceSnapshotHandler ()

Genel yöntemler

boolean restoreSnapshotDevice ( ITestDevice device, String snapshotId)

Verilen cihazın anlık görüntüsünü geri yükler.

boolean snapshotDevice ( ITestDevice device, String snapshotId)

Verilen cihazın anlık görüntüsünü çağırır.

Kamu inşaatçıları

Cihaz Anlık Görüntü İşleyicisi

public DeviceSnapshotHandler ()

Genel yöntemler

geri yüklemeAnlık GörüntüCihaz

public boolean restoreSnapshotDevice (ITestDevice device, 
        String snapshotId)

Verilen cihazın anlık görüntüsünü geri yükler.

Parametreler
device ITestDevice : Geri yüklenecek cihaz.

snapshotId String : Geri yüklenecek cihazın anlık görüntü kimliği.

İadeler
boolean Geri yükleme başarılıysa doğru, aksi halde yanlış.

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

anlık görüntüCihaz

public boolean snapshotDevice (ITestDevice device, 
        String snapshotId)

Verilen cihazın anlık görüntüsünü çağırır.

Parametreler
device ITestDevice : Anlık görüntünün alınacağı cihaz.

snapshotId String : Kaydedilecek cihazın anlık görüntü kimliği.

İadeler
boolean Anlık görüntü başarılıysa doğru, aksi halde yanlış.

Atar
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException