BluetoothConnectionStateCollector

public class BluetoothConnectionStateCollector
extends BluetoothConnectionLatencyCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.HostStatsdMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionLatencyCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionStateCollector


Ten kolektor będzie zbierał metryki BluetoothConnectionStateChanged i rejestrował numer stanu połączenia dla każdego profilu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BluetoothConnectionStateCollector ()

Metody chronione

void processStatsReport ( ITestDevice device, InputStreamSource dataStream, DeviceMetricData runData)

Podklasy mogą w razie potrzeby implementować metodę przetwarzania raportu metryki Statsd.

Konstruktory publiczne

BluetoothConnectionStateCollector

public BluetoothConnectionStateCollector ()

Metody chronione

ProcessStatsReport

protected void processStatsReport (ITestDevice device, 
        InputStreamSource dataStream, 
        DeviceMetricData runData)

Podklasy mogą w razie potrzeby implementować metodę przetwarzania raportu metryki Statsd. Jest wywoływany do raportu metryki z określonego urządzenia

Parametry
device ITestDevice : urządzenie testowe, z którego pochodzi raport statsd

dataStream InputStreamSource : Raport statystyk jako strumień wejściowy

runData DeviceMetricData : Miejsce docelowe, w którym będą przechowywane przetworzone metryki