BluetoothConnectionStateCollector

public class BluetoothConnectionStateCollector
extends BluetoothConnectionLatencyCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.HostStatsdMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionLatencyCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionStateCollector


Bu toplayıcı, BluetoothConnectionStateChanged ölçümlerini toplayacak ve her profil için bağlantı durumu numarasını kaydedecektir.

Özet

Kamu inşaatçıları

BluetoothConnectionStateCollector ()

Korumalı yöntemler

void processStatsReport ( ITestDevice device, InputStreamSource dataStream, DeviceMetricData runData)

Alt sınıflar, gerekirse Statsd metrik raporunu işleme yöntemini uygulayabilir.

Kamu inşaatçıları

BluetoothConnectionStateCollector

public BluetoothConnectionStateCollector ()

Korumalı yöntemler

süreçİstatistikleriRaporu

protected void processStatsReport (ITestDevice device, 
        InputStreamSource dataStream, 
        DeviceMetricData runData)

Alt sınıflar, gerekirse Statsd metrik raporunu işleme yöntemini uygulayabilir. Belirli bir cihazdan metrik rapor almak için çağrılır

Parametreler
device ITestDevice : İstatistik raporunun geldiği cihazı test edin

dataStream InputStreamSource : Giriş akışı olarak istatistik raporu

runData DeviceMetricData : İşlenen metriklerin depolanacağı hedef