BugreportzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Zbierz raport o błędzie, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BugreportzOnFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed

Konstruktory publiczne

BugreportzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Metody publiczne

onTestRun nie powiodło się

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed