Arıza RaporlarıOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Bir test senaryosu başarısız olduğunda bir hata raporu toplayın.

Özet

Kamu inşaatçıları

BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

testRunFailed olayları için geri arama

Kamu inşaatçıları

Arıza RaporlarıOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestRun Başarısız

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

testRunFailed olayları için geri arama