BugreportzOnTestCaseFailureCollector

public class BugreportzOnTestCaseFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnTestCaseFailureCollector


Zbierz raport o błędzie, gdy przypadek testowy w przebiegu zakończy się niepowodzeniem.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BugreportzOnTestCaseFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Wywołanie zwrotne, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Konstruktory publiczne

BugreportzOnTestCaseFailureCollector

public BugreportzOnTestCaseFailureCollector ()

Metody publiczne

onTestNiepowodzenie

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Wywołanie zwrotne, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Parametry
testData DeviceMetricData : element DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu.