קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ClangCodeCoverageCollector

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


BaseDeviceMetricCollector שימשוך מדידות כיסוי Clang מהמכשיר וירשום אותם כחפצי בדיקה.

סיכום

בנאים ציבוריים

ClangCodeCoverageCollector ()

שיטות ציבוריות

ITestInvocationListener init ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)

אתחול האספן עם ההקשר הנוכחי ולאן להעביר תוצאות.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

התקשרות חוזרת כאשר הפעלת מבחן מסתיימת.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

בנאים ציבוריים

ClangCodeCoverageCollector

public ClangCodeCoverageCollector ()

שיטות ציבוריות

init

public ITestInvocationListener init (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

אתחול האספן עם ההקשר הנוכחי ולאן להעביר תוצאות. ייקרא רק פעם אחת בכל מופע, והאספן צפוי לעדכן את ההקשר הפנימי והמאזין שלו. Init לעולם לא ייקרא במהלך ריצת מבחן תמיד לפני כן.

אל תעקוף אלא אם כן אתה יודע מה אתה עושה.

פרמטרים
context IInvocationContext : ה- IInvocationContext עבור ההזמנה בתהליך.

listener ITestInvocationListener : ה- ITestInvocationListener היכן לשים תוצאות.

החזרות
ITestInvocationListener המאזין החדש עוטף את המאזין המקורי.

זורק
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

התקשרות חוזרת כאשר הפעלת מבחן מסתיימת. זה אמור להיות הזמן לניקוי.

פרמטרים
runData DeviceMetricData : ה- DeviceMetricData שמחזיק את הנתונים להרצה. יהיה אותו אובייקט כמו במהלך BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : המפה הנוכחית של המדדים שהועברה ל- ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

זורק
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

מזריק את IConfiguration בשימוש.

פרמטרים
configuration IConfiguration

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

פרמטרים
runUtil IRunUtil