นักสะสมผู้ช่วย

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


ตัวช่วยในการดำเนินการบางอย่าง IMetricCollector ที่จำเป็นในหลายๆ แห่ง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CollectorHelper ()

วิธีการสาธารณะ

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

ตัวช่วยในการโคลน IMetricCollector เพื่อให้ IRemoteTest แตนซ์ที่แตกต่างกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาสถานะภายในและหลาย init

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

นักสะสมผู้ช่วย

public CollectorHelper ()

วิธีการสาธารณะ

นักสะสมโคลน

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

ตัวช่วยในการโคลน IMetricCollector เพื่อให้ IRemoteTest แตนซ์ที่แตกต่างกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาสถานะภายในและหลาย init

พารามิเตอร์
originalCollectors : รายชื่อนักสะสมต้นฉบับที่จะโคลน

การส่งคืน
รายการ IMetricCollector ที่โคลน