DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


ตัวรวบรวมที่จะรวบรวมและบันทึกล็อกฝั่งโฮสต์เมื่อเกิดกรณีทดสอบล้มเหลว

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DebugHostLogOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

ผู้สร้างสาธารณะ

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

ในการทดสอบล้มเหลว

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีทดสอบล้มเหลว

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData ที่เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

test TestDescription : TestDescription ของกรณีทดสอบที่กำลังดำเนินการ

บนTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบ

พารามิเตอร์
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData ที่เก็บข้อมูลสำหรับการเรียกใช้