קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

EmulatorMemoryCpuCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


סיכום

בנאים ציבוריים

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

שיטות ציבוריות

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

בנאים ציבוריים

EmulatorMemoryCpuCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

פרמטרים
device ITestDevice

שיטות ציבוריות

getCpuUsage

public float getCpuUsage ()

החזרות
float

getPssMemory

public long getPssMemory ()

החזרות
long