Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PerfettoTraceRecorder

public class PerfettoTraceRecorder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.PerfettoTraceRecorder


Klasa narzędziowa do rejestrowania śledzenia perfetto na ITestDevice .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PerfettoTraceRecorder ()

Metody publiczne

void startTrace ( ITestDevice device)

Rozpoczyna nagrywanie śladu perfetto na urządzeniu.

File stopTrace ( ITestDevice device)

Zatrzymuje nagrywanie śladu perfetto na urządzeniu.

Konstruktorzy publiczni

PerfettoTraceRecorder

public PerfettoTraceRecorder ()

Metody publiczne

startTrace

public void startTrace (ITestDevice device)

Rozpoczyna nagrywanie śladu perfetto na urządzeniu. Następnie należy wywołać stopTrace(com.android.tradefed.device.ITestDevice) , aby zatrzymać nagrywanie śledzenia.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , w którym zostanie zarejestrowany ślad.

stopTrace

public File stopTrace (ITestDevice device)

Zatrzymuje nagrywanie śladu perfetto na urządzeniu.

Musiał wcześniej wywołać PerfettoTraceRecorder#startTrace(ITestDevice) .

Parametry
device ITestDevice : urządzenie, dla którego ma zostać zatrzymane nagrywanie. @Return Zwraca plik śledzenia perfetto.

Zwroty
File