Ekran GörüntüsüOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


Bir test senaryosu başarısız olduğunda bir ekran görüntüsü yakalayacak ve günlüğe kaydedecek toplayıcı.

Özet

kamu inşaatçılar

ScreenshotOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

kamu inşaatçılar

Ekran GörüntüsüOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

parametreler
testData DeviceMetricData : test durumu için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : devam eden test senaryosunun TestDescription .

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart'ta

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData .