צילום מסךOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


אספן שיצלם ויועד צילום מסך כאשר מקרה מבחן נכשל.

סיכום

בנאים ציבוריים

ScreenshotOnFailureCollector ()

שיטות ציבוריות

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

התקשרות חוזרת כאשר מקרה מבחן נכשל.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

התקשרות חוזרת כאשר מתחילה ריצת מבחן.

בנאים ציבוריים

צילום מסךOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

שיטות ציבוריות

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

התקשרות חוזרת כאשר מקרה מבחן נכשל.

פרמטרים
testData DeviceMetricData : ה- DeviceMetricData שמכיל את הנתונים עבור מקרה הבדיקה.

test TestDescription : ה- TestDescription של מקרה הבדיקה בתהליך.

זורק
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

התקשרות חוזרת כאשר מתחילה ריצת מבחן.

פרמטרים
runData DeviceMetricData : ה- DeviceMetricData שמחזיק את הנתונים להרצה.