Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BatteryRechargePrzywracanie urządzenia

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


Pozwalają na wyzwolenie polecenia, gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej określonego progu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Metody publiczne

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Konstruktorzy publiczni

BatteryRechargePrzywracanie urządzenia

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Metody publiczne

należy pominąć

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Parametry
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice rozważane do odzyskania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli należy pominąć odzyskiwanie.