Ładowanie bateriiOdzyskiwanie urządzenia

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


Zezwalaj na wyzwalanie polecenia, gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej określonego progu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Metody publiczne

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Konstruktory publiczne

Ładowanie bateriiOdzyskiwanie urządzenia

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Metody publiczne

należy pominąć

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Dodatkowa szansa na pominięcie odzyskiwania na danym urządzeniu poprzez wykonanie dodatkowych kontroli.

Parametry
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice rozważane do odzyskania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli odzyskiwanie powinno zostać pominięte.